YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE KUZEY ÇEVRE OTOYOLU İŞLETMESİ
ICA, AVRUPA ÜCRETLİ YOL ALTYAPI OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ (ASECAP) ÜYESİDİR.
0850 502 71 00
HAFTA İÇİ08.00 - 17.30

TEHLİKELİ ve TEHLİKESİZ KİMYASAL MADDELERİN YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Taşınan malın bilgisini içeren Taşıma İrsaliyesi ve Sevk İrsaliyesi
 • Gümrük geçişli olan ürünlerde T1, T2, Tır Karnesi ve de CMR belgesi
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
 • ADR 5.4.1.'e göre düzenlenmiş Taşıma EvrağI

  İlaveten TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE konvoyu için;
 • Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği tarafından verilen Tedbirler Belgesi (kontrol noktalarından temin edilebilir.)
 • Kontrol Noktalarında düzenlenen Tahsilat Makbuzu

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNÜ KULLANARAK GEÇİŞ YAPABİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

 • Köprüyü kullanacak yüklerin sınıflandırması, ADR 2017 kitapçığına ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ nün mevzuat düzenlemelerine göre yapılmaktadır.
 • Tehlikeli ve de Tehlikesiz kimyasal madde taşıyan boş-dolu tüm araçlar, her iki istikamette bulunan Kimyasal Kontrol Noktalarına uğrayıp evrak kontrolüne girmek zorundadır.
 • ADR 2017 Kitapçığı ve Çevre Bakanlığı Atık Mevzuatı içeriği dahilinde, Tehlikeli olarak adlandırılan madde ve atıklar konvoy uygulamasıyla YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’nü geçebilirler.
 • Konvoy uygulamasıyla köprü geçiş uygunluğu olmayan maddelere ise ( UN 1203 Benzin, Gazolin, motor ispirtosu / UN 1005 Susuz Amonyak / UN 1072 Oksijen vs. ) her iki istikamette Kimyasal Kontrol Noktalarından sonra bulunan son çıkışlardan döndürülmek suretiyle KÖPRÜ GEÇİŞİ verilmemektedir.
 • ADR Sınıf 1 Patlayıcılar, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’nden geçiş yapamazlar. ( haricen 1.4 S uyumluluk grubuna sahip yükler, geçiş yapmadan bir gün önce 161 numaralı telefon hattından izin alarak geçiş yapabiliriler )
 • ADR Sınıf 2 Sıkıştırılmış Gazlara ait 2.1 Yanıcı Gazlar ve 2.3 Zehirli Gazlar  YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’nden geçiş yapamazlar.
 • ADR Sınıf 7 Radyoaktif Maddeler, Türkiye Atom Enerji Kurumu’ndan alınan izin belgeleri ile geçiş yapabilirler.

ÜCRETLENDİRME

Ödemeler nakit, kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabilir:

1.SINIF ARAÇLAR: 565 TL

2.SINIF ARAÇLAR: 715 TL

3. ve 4. SINIF ARAÇLAR: 1790 TL

5.SINIF ARAÇLAR: 2390 TL

KONVOY SÜRECİ

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’nden hafta içi üç, hafta sonu ve resmi tatillerde iki  kez olmak koşulu ile İtfaiye Çekici ve Konvoy Kontrol aracı eşliğinde geçiş sağlanmaktadır.

Araç kontrolü ve konvoy, Asya ve Avrupa kıtalarında  bulunan Tehlikeli Madde Kontrol Noktalarından organize edilmektedir. Konvoydaki araç hızı 50 km/saat’i  geçemez. Konvoy düzenini bozan araçlara cezai işlem uygulanır.

ASYA AVRUPA
OCAK 1:00 14:00 21:00 1:30 14:30 21:30  
ŞUBAT 1:30 14:30 21:30 1:00 14:00 21:00  
MART 1:00 14:00 21:00 1:30 14:30 21:30  
NİSAN 1:30 14:30 21:30 1:00 14:00 21:00  
MAYIS 1:00 14:00 21:00 1:30 14:30 21:30  
HAZİRAN 1:30 14:30 21:30 1:00 14:00 21:00  
TEMMUZ 1:00 14:00 21:00 1:30 14:30 21:30  
AĞUSTOS 1:30 14:30 21:30 1:00 14:00 21:00  
EYLÜL 1:00 14:00 21:00 1:30 14:30 21:30  
EKİM 1:30 14:30 21:30 1:00 14:00 21:00  
KASIM 1:00 14:00 21:00 1:30 14:30 21:30  
ARALIK 1:30 14:30 21:30 1:00 14:00 21:00  

Resmi Tatiller ve hafta sonları 21:00 / 21:30 geçişleri yapılmamaktadır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ADR 8.1.3’e göre uygun Tehlikeli İkaz ve Turuncu Plaka işaretleri kullanılmalıdır.

ADR 8.1.4 ‘e göre Yangınla Mücadele Teçhizatları bulundurulmalıdır.

ADR 8.1.5’e uygun çeşitli teçhizat ve kişisel koruyucu teçhizatlar bulundurulmalıdır.

Konvoy geçiş saatinden en az 30 dakika önce Kimyasal Kontrol Noktalarında gerekli evrakların kontrolü için bulunulması gerekmektedir.

Kimyasal Kontrol Noktasına uğramadan yapılan kaçak geçiş teşebbüsleri, 10 (ON) misli geçiş ücreti bedeli ve araç bağlama uygulaması ile cezalandırılır.

 

Ayrıca gabari dışında kalan yükler için Karayolları Genel Müdürlüğü ‘nün iznine başvurulması gerekmektedir.

Anket
Bizi Değerlendirmek İster misiniz?Ankete Katılın