YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE KUZEY ÇEVRE OTOYOLU İŞLETMESİ
ICA, AVRUPA ÜCRETLİ YOL ALTYAPI OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ (ASECAP) ÜYESİDİR.
0850 502 71 00
HAFTA İÇİ08.00 - 17.30

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKASI

Şirket olarak kurumsal ve sosyal iş birliklerimiz ile gerçekleştirdiğimiz tüm hizmet ve faaliyetlerde; katkıda bulunmayı taahhüt ettiğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri’ni esas alarak çevresel, sosyal ve insani yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi ve kullandığımız doğal kaynakları korumayı amaçlarız.

Bu politika doğrultusunda tüm faaliyet alanlarımızda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

• Çevre konusundaki yasal düzenlemeler ile tarafımıza ait yükümlülüğü kabul edilen tüm şartların takibini ve uyumunu,
• Kaynakları verimli bir şekilde kullanarak atık ve tüketimi azaltmayı; enerji ve su tasarrufu sağlayacak önlemleri benimseyerek çevresel etkimizi minimize etmeyi,
• Hava, toprak, su ve bunlarla sınırlı kalmadan her türlü ekosistem unsuruna saygılı, koruyucu ve bilinçli davranmayı,
• Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca, hammaddeden atık yönetimine kadar olan süreçlerde çevresel etkilerini sürekli olarak değerlendirip, iyileştirme fırsatları arayarak sürdürülebilir üretim ve tüketime katkı sağlamayı,
• Kullanıcılarımızın istedikleri noktalara emniyetli, kesintisiz ve zamanında ulaşmalarını sağlamayı, 
• İklim değişikliği üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek için küresel ısınma ve iklim değişikliğine doğrudan sebep olan fosil yakıt tüketimi ve karbon emisyonu azaltılmasına katkı sağlamayı ve 
• Kurumsal emisyonlarımızı azaltmak için bilimsel tabanlı hedefler belirleyerek düşük karbon ekonomisine doğru ilerleyip, net sıfır emisyon vizyonuyla çevresel etkimizi minimize etmeyi,
• Sektörden kaynaklanan emisyonları azaltmak için, 3. taraflardan kaynaklanan emisyonları da içeren alternatif yöntemleri uygulamaya geçirerek çevresel etkimizi en aza indirmeyi,
• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını araştırmayı ve uygulamayı,
• Biyoçeşitliliği koruyarak, tüm canlı formlarının varlığını devam ettirmesine katkıda bulunmayı; çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için paydaşlarımızla iş birliği yapmayı; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, yerel topluluklar ve devlet kurumlarıyla iş birliği içinde çalışarak ortak çevresel amaçlara ulaşmayı,
• Peyzaj uygulamalarında; bölgesel koşullara uyumlu bitki türlerinin seçimi, dönüşümlü ve bölgesel malzemenin kullanımı ile erozyon ve sel gibi doğal afetleri önlemeyi göz önünde bulundurup, doğal koşullara en az müdahaleyi sağlayarak yaşanabilir bir dış çevre oluşturmayı,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altına almayı, çevre performansını arttırmayı, sürekli iyileştirme ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını operasyonumuzun bir parçası haline getirmeyi,
• Çalışanlarımızın çevre ve sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk bilincini yükseltmeyi, politikamızın anlaşılabilmesi için gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını yapmayı ve katılımı teşvik etmeyi taahhüt ederiz.

ICA IC İçtaş Altyapı İşletme ve Bakım A.Ş.      

Anket
Bizi Değerlendirmek İster misiniz?Ankete Katılın