YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE KUZEY ÇEVRE OTOYOLU İŞLETMESİ
ICA, AVRUPA ÜCRETLİ YOL ALTYAPI OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ (ASECAP) ÜYESİDİR.
0850 502 71 00
HAFTA İÇİ08.00 - 17.30

Sürdürülebilir Çevre Politikası

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi olarak İstanbul’dan başlayıp Türkiye ve dünyaya uzanan kurumsal ve sosyal işbirliklerimiz ile gerçekleştirdiğimiz tüm hizmet ve faaliyetlerde; katkıda bulunmayı taahhüt ettiğimiz sürdürülebilir kalkınma ilkelerini esas alarak çevresel, sosyal ve insani yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi ve kullandığımız doğal kaynakları korumayı amaçlarız.

​Bu Politikamız doğrultusunda tüm faaliyet alanlarımızda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

  • Çevre konusundaki yasal düzenlemeler ile tarafımıza ait yükümlülüğü kabul edilen tüm şartların takibini ve uyumunu,
  • Faaliyetlerimiz kaynaklı ortaya çıkan atıkların sırasıyla “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüşümünü Sağla ve Bertaraf Et” metoduyla yönetilmesini,
  • Hava, toprak, su ve bunlarla sınırlı kalmadan her türlü ekosistem unsuruna saygılı, koruyucu ve bilinçli davranmayı,
  • Müşterilerimizin istedikleri noktalara emniyetli, kesintisiz ve zamanında ulaşmalarını sağlayarak, küresel ısınma ve iklim değişikliğine doğrudan sebep olan fosil yakıt tüketiminin ve karbon emisyonu azalmasına katkı vermeyi,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını araştırmayı ve uygulamayı,
  • Ekolojik ortamı koruyarak, tüm canlı formlarının varlığını devam ettirmesine katkıda bulunmayı, çevresel sorumluluk bilincinin bir parçası olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı ve projeler geliştirmeyi,
  • Peyzaj uygulamalarında; bölgesel koşullara uyumlu bitki türlerinin seçimi, dönüşümlü ve bölgesel malzemenin kullanımı ile birlikte erozyon ve sel gibi doğal afetleri önlemeyi göz önünde bulundurup, doğal koşullara en az müdahaleyi sağlayarak yaşanabilir bir dış çevre oluşturmayı,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altına almayı, çevre performansını arttırmayı, sürekli iyileştirme ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını operasyonumuzun bir parçası haline getirmeyi,
  • Çalışanlarımızın çevre konusunda sorumluluk bilincini yükseltmeyi, politikamızın anlaşılabilmesi için gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını yapmayı ve katılımı teşvik etmeyi taahhüt ederiz.
Anket
Bizi Değerlendirmek İster misiniz?Ankete Katılın